Năm 2020 Mù Cang Chải được hãng tin CNBC của Mỹ công bố là điểm đến hàng đầu thế giới