Mega View Homestay

– 62% CHỈ HÔM NAY! 289,471 ₫

109,999 ₫ / Đêm (4.32$)

24 Ngõ Cầu Mây, Sapa , Lào Cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.3 km

+ 13

Little view homestay sapa

– 89% CHỈ HÔM NAY! 2,909,091 ₫

320,000 ₫ / Đêm (12.57$)

42 ngõ cầu mây, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 11

Sunny mountain hotel

– 25% CHỈ HÔM NAY! 893,333 ₫

670,000 ₫ / Đêm (26.33$)

10 mường hoa, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.4 km

+ 12

Sapa charming homestay

– 39% CHỈ HÔM NAY! 1,311,475 ₫

800,000 ₫ / Đêm (31.44$)

39 đường sở than, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.5 km

+ 11

Sapa jungle pub & homestay

– 49% CHỈ HÔM NAY! 1,372,549 ₫

700,000 ₫ / Đêm (27.51$)

534 đường điện biên phủ, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.5 km

+ 6

Đại Nam homestay sapa

– 53% CHỈ HÔM NAY! 638,298 ₫

300,000 ₫ / Đêm (11.79$)

ngõ 47 phố, fansipan, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.5 km

+ 12

Homestay sa pa saigonese

– 31% CHỈ HÔM NAY! 260,870 ₫

180,000 ₫ / Đêm (7.07$)

02 nguyễn chí thanh, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.6 km

+ 6

Go sapa hostel

– 57% CHỈ HÔM NAY! 558,140 ₫

240,000 ₫ / Đêm (9.43$)

25 thac bac road sapa

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.7 km

+ 8

Valley view homestay

– 28% CHỈ HÔM NAY! 486,111 ₫

350,000 ₫ / Đêm (13.75$)

violet, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.7 km

+ 7

Viet trekking sapa

– 77% CHỈ HÔM NAY! 2,173,913 ₫

500,000 ₫ / Đêm (19.65$)

33 hoàng liên, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.7 km

+ 16

Youth homestay sapa

– 75% CHỈ HÔM NAY! 3,200,000 ₫

800,000 ₫ / Đêm (31.44$)

045a mường hoa, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.7 km

+ 10

The link homestay

– 53% CHỈ HÔM NAY! 510,638 ₫

240,000 ₫ / Đêm (9.43$)

ngõ 547 điện biên, tt. sa pa, sa pa, lào cai

Cách Nhà Thờ Đá Sapa 0.9 km

+ 7
 1   2   >