Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp gỡ các gia đình homestay Nhật Bản